Zonne-opslag - wat zijn de kosten?

kosten voor zonne-opslag

Op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie speelt het gestaag dalende feed-in tarief een steeds minder belangrijke rol voor systeemeigenaren - vandaag wordt elektriciteit voornamelijk opgewekt voor persoonlijk gebruik. Hierbij hoort natuurlijk ook een passende elektriciteitsopslag. De kostencheck-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten er momenteel gemaakt worden voor zonne-opslag.

Vraag: Waarom worden elektriciteitsopslagsystemen steeds belangrijker?

Expert op het gebied van kostencontrole: Aan het prille begin van de fotovoltaïsche boom waren PV-systemen vooral één ding: een zeer winstgevende investering.

De toen kostbare systemen werden zoveel mogelijk geïnstalleerd en probeerden zoveel mogelijk elektriciteit aan het net te leveren en het decennialang gegarandeerde hersteltarief te innen - en zo een rendement te genereren op zijn "kapitaalinvestering". Met de terugleververgoedingen op dat moment was dat nog heel goed mogelijk.

Door de sterk verlaagde terugleveringstarieven is er vandaag al een flagrante onevenredigheid tussen het tarief voor elektriciteit die aan het net wordt geleverd en de prijs voor elektriciteit die aan het net wordt onttrokken. Als eigenaar van een PV-systeem betaal je vandaag ongeveer 30 cent voor 1 kWh elektriciteit - maar voor nieuw gebouwde systemen krijg je slechts tussen de 8 cent en 11 cent voor 1 kWh elektriciteit.

kosten voor zonne-opslag

Het loont vaak de moeite om de zelf opgewekte elektriciteit te gebruiken

Het loont dus niet meer om de elektriciteit die nu niet nodig is aan het net te leveren en gewoon weer elektriciteit uit het net te halen als dat nodig is (en bij gebrek aan zelfopwekking). Dat is niet meer economisch.

Wil je echter de elektriciteit die je zelf opwekt gebruiken, dan moet je elektriciteit uit overtollige tijden kunnen opslaan, zodat je deze kunt gebruiken wanneer er te weinig wordt opgewekt.

Waar u echter rekening mee moet houden, is dat zonne-opslagsystemen ook aanzienlijke kosten met zich meebrengen - met deze kosten moet altijd rekening worden gehouden.

Vraag: Hoeveel kosten zonne-energieopslagsystemen voor gewone huishoudens in eengezinswoningen?

Kostencheck-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van welk geheugen en welke grootte je wilt.

Als het puur om de aanschafkosten gaat, zijn de gewoonlijk gebruikte opslagcapaciteiten doorgaans ongeveer 5.000 euro tot 15.000 euro.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

We willen een zonne-opslagtank kopen voor ons huis. 6 kWh is voor ons voldoende als opslagcapaciteit. We kunnen geen financiering krijgen.

Postprijs
Aanschafprijs voor het Li-Io energieopslagsysteem, capaciteit 6 kWhEUR 5.948
Dus kosten per kWh capaciteit991,33 EUR per kWh

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor een specifiek zonne-opslagsysteem. Andere opslagapparaten kunnen ook anders kosten, vooral als het een andere opslagtechnologie betreft.

In ons voorbeeld worden we geconfronteerd met de pure acquisitiekosten. Maar als we willen uitrekenen wat de werkelijke kosten zijn om elektriciteit op te slaan, hebben we onze grenzen bereikt.

Opslagtanks kunnen voor verschillende tijdsduur worden opgeslagen, hebben verschillende opslagcapaciteiten en laten slechts een bepaalde hoeveelheid opname (DoD) toe. Om te bepalen welke opslag voor ons het meest rendabel is, is het de moeite waard om met deze factoren rekening te houden.

Vraag: Welke dingen spelen een rol bij de prijs van zonne-opslag?

Kostencontrole-expert: dat is een complexe zaak. We kunnen natuurlijk gewoon prijzen vergelijken en de goedkoopste elektriciteitsopslag kopen die we kunnen vinden. Maar dat zal niet erg effectief zijn.

kosten voor zonne-opslag

Er zijn grote verschillen in opslagcapaciteit

We moeten een paar dingen vergelijken met verschillende zonne-opslagsystemen:

  • de efficiëntie
  • de maximaal mogelijke ontladingsdiepte (DoD)
  • het individuele systeemrendement wanneer de energieopslag is geïnstalleerd
  • de zelfontlading van de accumulatoren
  • het aantal mogelijke laadcycli van de opslag (dit resulteert in de maximale levensduur)

Om met dit alles voldoende rekening te kunnen houden, is het zinvol om per zonne-energieopslagsysteem de kosten voor het opslaan van 1 kWh elektriciteit te berekenen, rekening houdend met bovenstaande waarden.

Bij een zonne-opslagsysteem met een maximale afvoerdiepte van 90% krijg ik eigenlijk maar een beschikbare capaciteit van 5,4 kWh - terwijl de bruikbare capaciteit bij een opslagsysteem met 100% DoD eigenlijk 6 kWh is.

Als twee apparaten van dezelfde prijs elk 5.000 laadcycli en 10.000 laadcycli toestaan, is het apparaat dat meer dan 10.000 laadcycli meegaat eigenlijk 50% goedkoper.

De simpele formule waarmee men al deze data kan omzetten in kosten per opgeslagen kWh is:

Aankoopprijs: (nominale capaciteit in kWh * bruikbare capaciteit * aantal cycli * systeemrendement)=kosten per kWh

De zeer lage zelfontlading van moderne zonne-energieopslag en het rendement van de zonne-opslag kunnen bij de berekening buiten beschouwing worden gelaten. De verschillen zijn hier zo klein dat ze bij vergelijking nauwelijks invloed hebben op het rekenresultaat.

Laten we nu de elektriciteitsopslageenheid die we hebben gekocht opnieuw nemen en de kosten voor de opgeslagen kWh elektriciteit berekenen. Ons zonne-opslagsysteem heeft een gebruikscapaciteit van 90% (maximale ontladingsdiepte 10%) en 5.000 oplaadcycli. Ons systeemrendement van het PV-systeem is 98%.

Aankoopprijs: (nominale capaciteit in kWh * bruikbare capaciteit * aantal cycli * systeemefficiëntie)=
5.948: (6 * 0,90 * 5.000 cycli * 0,98 systeemefficiëntie)=5.948: 26.460=0,23 EUR per opgeslagen kWh.

Laten we nu aannemen dat we een apparaat zouden vinden dat precies dezelfde prijs heeft, maar dat een bezettingsgraad van 100% mogelijk maakt (maximale ontladingsdiepte DoD 0%). We moeten dan voor dit toestel kiezen, want de kosten zijn dan ineens slechts 0,20 EUR per opgeslagen kWh, zo blijkt uit onze berekening.

Als je dit extrapoleert naar een jaarlijks verbruik van 6.000 kWh, dat we ook tijdelijk opslaan, kost ons eerste zonne-opslagsysteem ons 6.600 EUR in 5 jaar tijd, maar het tweede slechts 6.000 EUR. Dat is een aanzienlijk verschil in kosten - bij het tweede apparaat betalen we immers 120 euro per jaar minder aan elektriciteitsopslag.

Hoe groter de capaciteiten en hoe meer de individuele zonne-opslagsystemen verschillen, hoe groter de verschillen in de kosten per opgeslagen kWh.

Vraag: Moet je dus altijd de kosten voor een opgeslagen kWh berekenen en vergelijken bij aanschaf?

kosten voor zonne-opslag

Voor de berekening van de kosten moeten de kosten voor de opgeslagen kWh worden berekend

Kostencontrole-expert: ja, precies - omdat al het andere niet echt logisch is als u een realistische kostenraming en een effectieve vergelijking wilt maken.

Voordelige apparaten met slechte prestatiekenmerken kunnen vaak aanzienlijk duurder zijn dan een duurder apparaat met meer cycli en een grotere bruikbare capaciteit.

Daarnaast moet men ervoor zorgen dat de kosten voor de opgeslagen kWh niet hoger zijn dan de huidige elektriciteitsprijs - in dit geval loont een elektriciteitsopslagsysteem niet meer, maar is het goedkoper om gewoon elektriciteit uit het openbare net te halen.

Met de hoge prijzen voor zonne-opslagsystemen tot een paar jaar geleden was dit nog vaker het geval - aangezien de inkoopprijzen fors zijn gedaald, hebben de meeste elektriciteitsopslagsystemen nu opslagkosten onder de huidige elektriciteitsprijzen.