Zonnepanelen: wat zijn de kosten?

zonnepaneel kosten

Een zonnesysteem op je eigen dak kan een pluspunt zijn. Velen vinden het echter moeilijk om de kosten van zonnepanelen op het dak in te schatten - bovendien zijn er vaak nogal tegenstrijdige uitspraken over de verwachte elektriciteitskosten. We vroegen de cost tracker-experts welke kosten er verwacht mogen worden voor zonnepanelen op het dak.

Vraag: Wat kosten zonnepanelen op het dak?

Kostentracker expert: wanneer we het hebben over een klassiek fotovoltaïsch systeem voor het opwekken van elektriciteit (PVA), zijn de kosten voornamelijk gebaseerd op het vermogen van een dergelijk systeem, dat altijd in kWp (kilowattpiek, dwz piekprestaties ). Thermische systemen op zonne-energie, waarmee men geen elektriciteit kan opwekken maar alleen warm water, is een heel andere zaak. Klik gewoon op de link als u er meer over wilt weten.

Met een PVA voor het opwekken van elektriciteit zijn er zeer goede richtlijnen voor welke kosten u kunt verwachten: per kWp kunt u ongeveer aannemen dat systeemkosten tussen de ongeveer 1.200 en 1.700 EUR liggen. De kosten zijn altijd afhankelijk van het type modules dat u wilt gebruiken.

zonnepaneel kosten


Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig voor een eengezinswoning?

Um den Strombedarf eines durchschnittlichen Einfamilienhauses zu decken, in dem 4 Personen leben, müssen Sie von Anlagengrößen im Bereich von etwa 5 kWp ausgehen, dementsprechend also von Anlagenkosten im Bereich von € 6.000 tot € 8.500. Dafür erhalten Sie ausreichend Solarplatten, um den Stromverbrauch eines gewöhnlichen Haushalts ungefähr decken zu können. Natürlich lassen sich Anlagen auch entsprechend größer dimensionieren, um Überschüsse zu erwirtschaften, die man dann ins öffentliche Netz einspeisen kann (und dafür eine garantierte staatliche Vergütung erhält).

Kosten voor elektriciteitsopwekking en lopende kosten voor de faciliteit

In tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds denken, is de elektriciteit die je zelf opwekt met een PV-systeem niet gratis. Zelfs met systemen die al volledig zijn afgeschreven, moeten elektriciteitsopwekkingskosten van ongeveer 0,08 tot 0,12 EUR per kWh worden verwacht.

De zon werkt gratis, maar er zijn jaarlijkse bedrijfskosten voor de werking van het systeem, plus belastingen die u moet betalen voor de opgewekte elektriciteit (zelfs als u deze alleen zelf gebruikt). Als u tegelijkertijd overeenkomstige overschotten genereert en hiervoor het nationale teruglevertarief ontvangt, kunt u met een zorgvuldige planning in individuele gevallen uw elektriciteitsopwekkingskosten verlagen tot minder dan 0,03 EUR per kWh.

Als u uw elektriciteit alleen zelf wilt gebruiken, moet u deze tijdelijk opslaan voor momenten dat de zon niet schijnt. Velen zijn zich er niet van bewust dat hier vaak hoge hoge opslagkosten kunnen ontstaan, waardoor het geheel snel economisch onrendabel kan worden. Dit komt vooral door de nog steeds hoge tot zeer hoge kosten voor bijbehorende elektriciteitsopslagsystemen, die vaak maar onvoldoende worden gedekt door de nieuwe overheidssubsidies.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor het dak van onze vrijstaande woning schaffen wij een zonnesysteem aan met een vermogen van 5 kWp.

Postprijs
Kosten van zonnepanelen6.500 EUR
Omvormer kosten1.400 EUR
Montageset kosten650 EUR
Totale systeemkosten ermee8.550 EUR

Afhankelijk van de afmetingen en de gebruikte modules kunnen de kosten voor een zonnesysteem ook hoger of lager zijn.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor zonnepanelen op het dak?

Kostentracker expert: met een PV-systeem moet u doorgaans rekening houden met de kosten tussen ongeveer 5.000 EUR en 15.000 EUR voor het systeem zelf voor een eengezinswoning.

De kosten zijn afhankelijk van de prestaties die het systeem zou moeten behalen en welke elektriciteitsopbrengst op de betreffende locatie wordt verwacht. In Noord-Duitsland wordt ongeveer 900 kWh per kWp-output per jaar als realistisch beschouwd, op goede locaties in Zuid-Duitsland kan dit meer dan 1.000 kWh per jaar per kWp-output zijn.

Het zijn echter niet alleen de aanschafkosten voor het systeem waarmee rekening moet worden gehouden - bij een rentabiliteitsberekening moet ook rekening worden gehouden met de kosten van de elektriciteitsopwekking zelf (lopende systeemkosten), de kosten van eventuele gegenereerde en betaalde overschotten (gegarandeerd feed-in tarief) en de mogelijke besparingen in het eigen elektriciteitsverbruik worden. Dit bepaalt in wezen hoe de optimale dimensionering van een zonnestelsel er in elk individueel geval uitziet. Professioneel, diepgaand advies en rentabiliteitsberekeningen zijn in ieder geval onontbeerlijk alvorens te kopen. Indien nodig moet u altijd een second opinion krijgen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van zonnepanelen op het dak afhankelijk?

zonnepaneel kosten


De prijzen voor zonnepanelen zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker expert: Maßgeblich ist hier:

  • Welk type systeem het zou moeten zijn (thermische zonne-energie of PV-systeem)
  • welke systeemdimensionering is geselecteerd
  • met welke exploitatiekosten rekening moet worden gehouden (service, onderhoud, schoonmaak, verzekering tegen stormschade)
  • of overschotten moeten worden gegenereerd en in het openbare net moeten worden teruggevoed (mogelijke winst uit het gegarandeerde feed-in-tarief)
  • Of elektriciteit tijdelijk moet worden opgeslagen voor eigen gebruik (mogelijk hoge opslagkosten voor elektriciteit)