Zonnestelsel voor een eengezinswoning: welke kosten kunnen er gemaakt worden?

zonnestelsel-eengezinswoning-kosten

Zonnesystemen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk goedkoper geworden. De kostentracker-expert legt in ons interview uit welke kosten er momenteel gemaakt worden voor een zonnesysteem op een gezinswoning.

Vraag: Wat kost een zonnestelsel voor een gezinswoning?

Kostentracker-expert: dat kan natuurlijk niet in algemene termen worden gezegd. Doorslaggevend voor de kosten zijn vooral de prestaties van het systeem (kWp).

Allereerst moet je differentiëren welk type zonnestelsel je wilt:

 • een thermisch zonnesysteem
 • een fotovoltaïsch systeem

Beide systemen werken met zonnepanelen, maar hebben een heel ander doel.

Thermisch systeem op zonne-energie

Een zonne-energiesysteem genereert warm water via de zonnepanelen op het dak. Het geproduceerde warme water kan dan voorzien in de warmwaterbehoefte van het huis en kan ook aan het verwarmingssysteem van het huis worden toegevoerd. Door de toevoeging van warm water wordt het benodigde vermogen van de verwarmingsinstallatie en daarmee ook de verwarmingskosten aanzienlijk verlaagd.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gevreesd, werken thermische zonnesystemen ook zonder beperkingen in de winter. Hoogwaardige modules kunnen zelfs op ijzige winterdagen water produceren met een temperatuur tot 50 ° C.

De kosten voor een zonnesysteem zijn niet bijzonder hoog. Voor een typische eengezinswoning met 4 - 5 bewoners moet u de kosten tussen 5.000 EUR en 10.000 EUR berekenen. Als er meer mensen in het huishouden zijn (hoger warmwaterverbruik), moet de oppervlakte iets worden vergroot. Dit verhoogt de kosten iets.

Fotovoltaïsch systeem

zonnestelsel-eengezinswoning-kosten

Kleinere systemen kosten iets minder, maar produceren ook minder elektriciteit

Een fotovoltaïsch systeem daarentegen wekt elektriciteit op. De grootte van het systeem is bepalend voor de kosten - en dus ook de hoeveelheid elektriciteit die met het systeem kan worden opgewekt.

Kleine systemen voor eengezinswoningen hebben meestal maar een vermogen van 5 kWp (kilowattpiek, ofwel piekvermogen). De kosten voor het volledige systeem inclusief installatie liggen tussen de 8.000 EUR en 12.000 EUR.

Indien ook een elektriciteitsopslag wordt aangekocht, waarin de opgewekte elektriciteit tijdelijk kan worden opgeslagen totdat deze wordt gebruikt, moet doorgaans een extra tussen de € 6.000 en € 9.000 worden verwacht. Maar dat is niet per se nodig.

Systemen met grotere afmetingen (bijv. 10 kWp) kunnen meer elektriciteit opwekken, maar zijn meestal maar iets duurder. In veel gevallen is een grotere afmeting de moeite waard. Dit moet echter altijd vooraf bepaald worden in een professionele behoefte- en rentabiliteitsberekening.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We rusten onze gezinswoning uit met een fotovoltaïsche installatie van 5 kWp en creëren ook een elektriciteitsopslagsysteem. De geselecteerde aanbieder berekent de eisen, levert en installeert het systeem en de elektriciteitsopslag.

Postprijs
Berekening van eisen0 EUR (inbegrepen bij aankoop)
Kosten van de zonnepanelenEUR 8.600
Kosten van de omvormer1.500 EUR
Kosten opslag elektriciteit7.200 EUR
Complete montagekosten1.120 EUR
Netaansluitingskosten voor feed-in750 EUR
totale prijs19.170 EUR

Dit kostenvoorbeeld heeft betrekking op een enkel systeem van een specifieke fabrikant met individuele lokale omstandigheden. De kosten voor een fotovoltaïsche installatie kunnen ook in andere gevallen verschillen.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een zonnesysteem in een eengezinswoning afhankelijk?

zonnestelsel-eengezinswoning-kosten

Welk zonnestelsel het juiste is, hangt af van de lokale en gezinssituatie

Kostentracker-expert: Voor de kosten is het eerst nodig om te bedenken welk type systeem (thermisch of fotovoltaïsch) u wilt hebben. Daarnaast moet met het volgende rekening worden gehouden:

 • de individueel gegeven behoefte aan warm water of elektriciteit
 • het aantal mensen dat in het huishouden leeft
 • de (noodzakelijke) dimensionering van het systeem
 • of er extra warmwateropslag (thermische zonne-energie) of elektriciteitsopslag (fotovoltaïsch) moet worden aangekocht
 • de aflever- en montagekosten in individuele gevallen (vaak ook montage forfait bij volledige afname)

Een individuele planning en behoefteberekening vooraf (rentabiliteitsberekening) wordt sterk aanbevolen. Te grote of te kleine systemen loont niet.

Vraag: Waarom speelt het aantal mensen in huis een rol bij een zonnesysteem?

Kostentracker-expert: in feite dekken thermische zonnesystemen aanvankelijk de behoefte aan warm water voor huishoudelijk gebruik. Het gebruik van het geproduceerde warm water voor verwarmingsondersteuning is een aanvullende mogelijke toepassing.

Het aantal mensen dat in een huishouden woont, speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het bepalen van de warmwaterbehoefte van een huishouden. U moet ongeveer 1 m² - 1,5 m² collectoroppervlak berekenen voor elke persoon die in het huishouden woont.

Als het verwarmingssysteem ook met warm water moet worden ondersteund, is een gemiddeld collectoroppervlak van minimaal 15 m² (inclusief het oppervlak voor het afdekken van de warmwaterbehoefte) vereist.

Vraag: Wat zijn in dit geval de kosten voor de verzamelaars?

Kostentracker-expert: Met een collectoroppervlak van 5 m² moet u ongeveer 1.500 EUR voor verzamelaars rekenen. Ook zijn er montagekosten van rond de 1.500 euro.

Een collectoroppervlak van 15 m² kost ongeveer drie keer de prijs (circa € 4.500), de installatiekosten zijn dan ook hoger met circa € 3.000, -.

Of de extra investering voor verwarmingsondersteuning überhaupt loont, moet bij de rentabiliteitsberekening worden bepaald. De investeringskosten voor geplande verwarmingsondersteuning zijn meer dan twee keer zo hoog. Bij moderne, zuinige verwarmingssystemen met inherent zeer lage verwarmingskosten en lage verwarmingsbehoefte (goed geïsoleerde woning) betaalt dit zich tijdens de levensduur van het zonnesysteem vaak niet meer terug.

Vraag: Wat kosten warmwatertanks?

zonnestelsel-eengezinswoning-kosten

De prijzen voor een thermisch zonnesysteem zijn afhankelijk van de capaciteit

Cost tracker expert: ook hier speelt natuurlijk de dimensionering van het gehele systeem een ​​rol.

Voor een thermische zonne-installatie die alleen de warmwaterbehoefte moet dekken, is een opslagcapaciteit van ongeveer 300 l meestal voldoende. Warmwatertanks van deze omvang kosten over het algemeen tussen 1.000 en 1.500 EUR.

Voor thermische zonne-installaties voor verwarmingsondersteuning zijn echter opslagtanks van ongeveer 1.000 l en meer nodig. Hiervoor moet u kosten berekenen in het bereik van 1.800 EUR tot 2.500 EUR.

De dimensionering van de warmwaterboiler is altijd een kwestie van de individuele warmwaterbehoefte in de woning.

Vraag: Welke subsidies kunt u krijgen voor een thermische zonne-installatie?

Kostentracker-expert: voor nieuwe gebouwen is financiering alleen mogelijk als er gebouwen met ten minste 3 afzonderlijke wooneenheden worden gebouwd.

Bij oude gebouwen komt renovatie in het algemeen voor financiering in aanmerking. In dit geval wordt de financiering verstrekt door BAFA (Federal Office of Economics and Export Control).

Qua financiering wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen systemen die alleen dienen om water te verwarmen en systemen die ook verwarming ondersteunen.

De basisfinanciering bedraagt ​​ 50 EUR per m² collectoroppervlak, maar minstens 500 EUR. Indien het systeem ook gebruikt wordt voor verwarmingsondersteuning, wordt 140 EUR per m² collectoroppervlak, maar minstens 2.000 EUR subsidie ​​betaald.

Voor financiering is een bestaande warmwatertank met een gespecificeerde minimumgrootte vereist. Bij systemen voor warmwaterbereiding is dit minimaal 200 l, bij systemen voor verwarmingsondersteuning moet minimaal 40 l opslagvolume per m² collectoroppervlak beschikbaar zijn.

Bij gelijktijdige omschakeling naar een in aanmerking komende verwarmingstype kan een extra 500 euro worden getrokken (combinatiebonus). In aanmerking komende verwarmingstypes zijn:

 • Kachels met condensatietechniek
 • Biomassa verwarming
 • Warmtepomp verwarming

Als het huis wordt omgebouwd tot een KfW 55-efficiëntiehuis, verdubbelt de financiering voor het thermische zonnesysteem.

Vraag: Hoe bepalen de prestaties van een fotovoltaïsch systeem de kosten?

Kostentracker-expert: De kosten van het fotovoltaïsche systeem kunnen grofweg worden opgesplitst volgens de prestaties:

Component / kostenfactorKosten per kW (richtwaarde)
Zonnecollectorenongeveer 700 EUR per kW
Montagekosten (behalve voor platte daken)ongeveer 150 EUR per kW (plat dak: tot 250 EUR per kW)
Omvormercirca € 200, - per kW tot € 350, - per kW

Dit zijn slechts grove richtlijnen. Afhankelijk van de voorwaarden kunnen de kosten in individuele gevallen licht variëren.

De richtwaarden kunnen echter worden gebruikt om een ​​inschatting te maken van de meerkosten die een groter systeem zou veroorzaken.

Als je de kosten uit de tabel bij elkaar optelt, krijg je het volgende resultaat: 1 kWp extra vermogen veroorzaakt meerkosten van circa € 1.000 tot € 1.200.

Vraag: Hoeveel elektriciteit levert een fotovoltaïsch systeem?

zonnestelsel-eengezinswoning-kosten

Hoeveel elektriciteit een zonnestelsel produceert, hangt voornamelijk af van het aantal uren zonneschijn

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk af van de locatie en de prestaties van het systeem. Vooral tussen Noord- en Zuid-Duitsland zijn er grote verschillen in elektriciteitsopbrengst. De opbrengst is beduidend hoger in Zuid-Duitsland.

Bij een 7 kWp-installatie in Noord-Duitsland is een ruwe richtwaarde te verwachten met circa 5.500 kWh tot 6.500 kWh elektriciteit per jaar opgewekt op een gunstige locatie.

Vraag: Met welke andere kosten moet rekening worden gehouden?

Kostentracker-expert: de kosten voor een energieopslag mogen niet worden onderschat. Ze zijn echter moeilijk in te schatten en ook de totale hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks wordt opgewekt, speelt een rol in de kosten. Een uitgebreide uitleg van de kosten van elektriciteitsopslag en waar deze kosten van afhangen, vind je in dit artikel.

Er zijn twee aanvullende punten waarmee u rekening moet houden:

 • de jaarlijkse bedrijfs-, onderhouds- en reparatiekosten
 • Inkomstenbelasting (ook voor elektriciteit die u zelf gebruikt, niet van toepassing op zeer kleine en inefficiënte systemen)

De jaarlijkse bedrijfs- en onderhoudskosten liggen doorgaans tussen ongeveer € 200 en € 400 per jaar. Dit omvat ook de meterhuur voor een extra elektriciteitsmeter, de kosten voor verzekering van de zonnepanelen (stormschade, stille schade).

De hoogte van de inkomstenbelasting is afhankelijk van de individuele belastingsituatie. Iedereen die een fotovoltaïsche installatie exploiteert, is commercieel actief in Duitsland, ook al gebruiken ze de elektriciteit die ze zelf opwekken. Over de door het bedrijf opgewekte elektriciteit is ook inkomstenbelasting verschuldigd.

Vraag: Is het de moeite waard om de elektriciteit die niet is gebruikt opnieuw te voeden?

Kostentracker-expert: dat moet u altijd in elk afzonderlijk geval beoordelen. In de meeste gevallen maakt het lage teruglevertarief het echter goedkoper om zelf opgewekte elektriciteit te gebruiken.

U vindt meer informatie over dit onderwerp en ook over de afschrijving van fotovoltaïsche systemen in dit bericht.