Zonnestelsel voor warm water: welke kosten moeten worden verwacht?

zonnestelsel warmwaterkosten

Hernieuwbare energiebronnen zijn in opmars - zelfs in particuliere woningen. In de afgelopen jaren zijn met name de prijzen voor thermische zonnesystemen met wel 70% gedaald - dus in veel gevallen loont het de moeite om zelf warm water op te wekken uit zonnewarmte. De kostentracker-expert legt in ons interview de totale kosten van dergelijke systemen uit.

Vraag: Welke kosten moet u verwachten bij een zonnesysteem?

Kostentracker-expert: in het algemeen zijn de kosten natuurlijk altijd afhankelijk van de individuele vereisten voor warm tapwater.

Ruwweg kunt u vandaag de dag kosten verwachten tussen ongeveer 5.000 EUR en 10.000 EUR voor een eengezinswoning als u warm water wilt opwekken met behulp van een thermisch systeem op zonne-energie.

Men moet eerst differentiëren:

  • of alleen de behoefte aan warm water voor de mensen in het huishouden moet worden gedekt
  • Of het warme water dat door het zonnestelsel wordt gegenereerd, ook moet worden gebruikt om de verwarming te ondersteunen

Beiden zorgen voor heel andere inkoopkosten, maar leiden uiteindelijk ook tot totaal andere kosten-batenberekeningen.

Mensen hebben warm water nodig

Warm water zonnestelsel kosten

De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal systemen, dat weer afhankelijk is van de vraag

Als alleen in de behoefte aan warm water van de mensen die in het huishouden wonen moet worden voorzien, heb je een relatief klein collectoroppervlak nodig. In dit geval kunt u uitgaan van ongeveer 1 m² tot 1,5 m² per persoon in het huishouden. De kosten voor de collectoren zelf bedragen dan ongeveer 1.500 euro, plus de kosten voor een warmteopslageenheid in ongeveer hetzelfde bedrag. Voor de montage moet je dan nog € 1.000 tot € 1.500 rekenen, zodat de kosten uiteindelijk rond de € 4.500 bedragen.

Mensen hebben warm water en extra verwarmingsondersteuning nodig

Als naast de directe warmwaterbehoefte ook de verwarming ondersteund moet worden met warm water (verlaging stookkosten), dan is ongeveer drie keer het collectoroppervlak nodig (in de praktijk meestal ongeveer 15 m²) .

De kosten voor de collectoren bedragen dan ongeveer 4.500 euro, de benodigde warmteopslag voor het warme water moet wat groter gedimensioneerd worden en kost dan meestal rond de 2.000 euro. In dit geval kost de installatie het dubbele tot ongeveer 3.000 euro, zodat je uiteindelijk rekening moet houden met totale kosten van ongeveer 9.500 euro voor een eengezinswoning.

Voor de berekening van de afschrijving moet er echter rekening mee worden gehouden dat de verwarmingskosten met tot 20% of zelfs 30% per jaar kunnen dalen, afhankelijk van het gegeven verwarmingssysteem en het gegeven verwarmingsrendement. Bij een grote warmtevraag kan dit zeker lonen. In goed geïsoleerde huizen met zeer goedkope verwarmingssystemen worden de meerkosten daarentegen niet altijd binnen een redelijke termijn terugverdiend.

Gebruik van vacuümbuiscollectoren

Vacuümbuiscollectoren prijzen

Vacuümbuiscollectoren zijn iets duurder maar efficiënter

Bij vacuümbuiscollectoren wordt de benodigde ruimte op het dak met ongeveer een vijfde tot een derde verminderd, omdat deze collectoren door hun ontwerp aanzienlijk krachtiger zijn dan de gewoonlijk gebruikte vlakke plaatcollectoren. Ze zijn echter ook aanzienlijk duurder, zodat de totale kosten ondanks het kleinere collectoroppervlak niet lager worden.

Een voordeel van het gebruik van vacuümbuis-systemen is echter de tot 30% hogere opbrengst aan thermische energie, vooral onder moeilijke omstandigheden (schuine zon, bewolkte lucht). Of het gebruik van dergelijke dure systemen de moeite waard is, hangt af van het individuele geval en moet afzonderlijk worden berekend.

Sample kosten

We willen onze warmwaterbehoefte dekken (alleen warm water voor de mensen in het huishouden) met een thermisch systeem op zonne-energie. We kiezen voor een set met een collectoroppervlak van 5 m², we kopen ook een warmwaterboiler in de juiste maat en laten het systeem installeren door een specialist.

Postprijs
Vacuümbuiscollector (5 m²) in een set (System Heatpipe)814 EUR
Twee-lijns zonnestation294,99 EUR
Toebehoren (temperatuurverschilregelaar, expansievat, meetsensor, montagemateriaal, zonnevloeistof)274,86 EUR
Heetwatertank, 300 l759 EUR
bijeenkomst1.245 EUR
totale prijs3.387,85 EUR
mogelijke financiering (BAFA)500 EUR

De getoonde kosten zijn het gevolg van de aanschaf van een specifieke set en de montage door één gespecialiseerd bedrijf. In het geval van andere configuraties en andere samenstellingen kunnen de kosten, afhankelijk van de lokale omstandigheden, ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Wat bepaalt de kosten voor een thermische zonne-installatie in het algemeen?

Kostentracker-expert: moet hier worden overwogen:

Warmwatersysteem zonne-energie prijzen

Een warmwatersysteem kan op verschillende manieren worden gebruikt

  • het doel (productie van zuiver warm water voor het huishouden of aanvullende verwarmingsondersteuning)
  • de maatvoering (aantal personen in het huishouden)
  • de lokale omstandigheden (mogelijke opbrengst in het betreffende gebied, ligging van het dak, dakoriëntatie en beschikbaar dakoppervlak, etc.)
  • de kosten voor de collectoren (afhankelijk van vlakke collector of vacuümbuis systeem)
  • de grootte van de extra aangekochte warmwaterboiler (maatvoering afhankelijk van het doel)
  • de kosten voor installatie in individuele gevallen (installatie-inspanning, benodigde hoogte, collectorgrootte, etc.)

Vanwege de vele mogelijke kostenfactoren moet een zonnesysteem daarom altijd individueel voor een specifiek geval worden gepland om tot een solide kostenraming te komen. Een vooraf uitgevoerde rentabiliteitsberekening is in ieder geval ook zinvol, zodat de kosten van het systeem binnen een redelijke termijn worden afgeschreven.

Vraag: Welke subsidies zijn er voor thermische zonnesystemen?

Kostentracker-expert: voor de bereiding van zuiver warm water (persoonlijke vereisten), schenkt BAFA u 50 EUR per m² collectoroppervlak, maar minstens 500 EUR.

In het geval van een systeem dat ook de verwarming ondersteunt en een collectoroppervlak heeft van meer dan 7 m², ontvangt u een subsidie ​​van 140 EUR per m² collectoroppervlak, maar minstens 2.000 EUR .

Als het verwarmingssysteem tegelijkertijd wordt vervangen door een ecologisch alternatief (condensatietechniek, biomassa, warmtepomp), ontvang je een extra combinatiebonus van 500 euro; bij renovatie naar het standaard KfW Efficiency House 55 of lager, een 50% extra van de financiering voor het thermische zonnesysteem toegekend.

Als alternatief zijn er leningen tegen een lage rente van KfW (programma 151 of 152) beschikbaar.

Deze subsidies zijn echter alleen van toepassing op renovatie van oude gebouwen, niet op nieuwe gebouwen.